S’agatais in Facebook puru!

Chena duda peruna facebook est oindii s’aina mellus po si fai connosci e nosu puru eus pesau unu profilu po si fai connosci mellus in totu su mundu!

Fait a s’agatai asuta de su nòmini Marmidda Bilìngua. No nci seus nimancu de unus cantu de diis e giai genti meda, sardus e stràngius,  s’ant circau po ndi sciri de prus de su traballu nostu.

S’abetaus ingunis po arrexonai apitzu de is chistionis de sa lìngua e terra nosta.

Beni benius

De oi cumentzaus a ponni in custu blog is noas, is informus, is curiosidadis, stòria, arrexonus e meda àteru puru apitzu de su sardu e is chistionis a ingìriu de su sardu, ma no sceti, custu bolit essi unu blog anca fait a chistionai de dònnia cosa de sa terra nosta, imperendi sa lìngua nosta, est a nai su sardu!

Custu traballu ddu podeus fai gràtzias a su progetu Marmidda Bilìngua Oi, finantziau cun sa lei 482/99 chi amparat is lìnguas de minoria che su sardu.

In custu progetu nci funt is comunus de Biddanoa de Forru, Biddanoa Franca, Forru, Lunamadro’, Pauli Arbarei, Seddori e Siddi. Su meri de sa truma est Forru.

Custu est unu blog lìberu, chinichisiat podit scriri comentus, chinichisiat si podit cuntatai po preguntas e po nai sa sua.

Bona ligidura a totus!

marmidda.bilingua.oi@live.com